קישורים

תיירות מטה בנימין

תיירות מטה בנימין



אתר מועצת הזיתים


אתר מועצת הזיתים בישראל המרכז מידע רב סביב נושא גידול הזית והפקת שמן לצרכים שונים במדינת ישראל


מכון התורה והארץ


מכון התורה והארץ הינו מכון למחקר, ליישום ולהסברה של המצוות התלויות בארץ, תוך שיתוף פעולה פורה בין רבנים, מדענים ואגרונומים ובהתאם לפסקי הרבנות הראשית לישראל לדורותיה. “משק אחיה” מתייעצים רבות עם רבני מכון התורה והארץ.

ארץ זית שמן

המאמר עוסק בזית בתוצריו ובשימושים המגוונים שלו. במאמר התיחסות למעמדו המיוחד של הזית בתרבות ישראל ומובאים בו ציטוטים מהמקרא וספרות חז"ל.המאמר עוסק גם בדרכים להפקת שמן זית ובשיטות מסיק. מחבר: יוחנן בן יעקב

סקירה + פעילות לילדים על עץ הזית

מתוך אתר משרד החינוך



מועצה אזורית מטה בנימין


המועצה האזורית מטה בנימין משתרעת על שטח של כמיליון דונם, בין אזור בקעת הירדן ממזרח ועד שפלת לוד ממערב, ובין השומרון מצפון ועד פרוזדור ירושלים מדרום. המועצה נחשבת לאחת המועצות הגדולות בארץ בכל פרמטר (מספר תושבים ומשפחות ,מספר תושבים ושטח שיפוט).


תל שילה


אתר תיירות סמוך ל"משק אחיה". רצוי לתאם את הביקור מראש.


הישוב שילה


סמוך לבית הבד משק אחיה