כשרות

משק אחיה הינו מפעל שומר שבת.
כשרויות:

כשרות חתם סופר פתח תקווה

מהדרין בנימין – השמן הינו בפיקוחו של הרב בן ציון עמר שליט”א רב היישוב שבות רחל

כשרות לפסח – השמן הינו כשר לפסח בכל ימות השנה. בכל אולמות הייצור והביקבוק אין הכנסת חמץ כלל במשך כל ימות השנה.

הפרשת תרומות ומעשרות – שמן זית הינו בעל דרגת חיוב גבוהה להפרשת תרומות ומעשרות בשל היותו מוזכר במפורש בלשון התורה ” רֵאשִׁית דְּגָנְךָ תִּירשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ… תִּתֶּן-לוֹ”:

השמן מגיע מאזורים שונים בארץ להם דרגות חיוב שונות. היות שכן, הוא מופרש מכל דרגת חיוב על דרגתה. בכל הקשור להפרשת תרו”מ אנו מתייעצים עם ‘מכון התורה והארץ’ ועם תלמידי חכמים נוספים.

מה עושים עם התרומות והמעשרות?

תרומה גדולה ותרומת מעשר – ניתנות כשמן תרומה טמאה לכהנים והם יכולים להנות ממנה בשעת שריפתה.

מעשר ראשון – אנו קוראים שם למעשר ראשון ועורכים הסכם נתינה עם לוי מיוחס. נטע רבעי ומעשר שני- מחוללים על מטבע המיועדת לכך. מעשר עני – ניתן מיבול שנים שלישית ושישית לעניים לומדי תורה.

שביעית – על-פי הנחיות בית דין שעל יד “מכון התורה והארץ”.

פיקוח והשגחת שטח – הזיתים שלנו נמסקים ממטעים ברחבי הארץ. כל המטעים מאושרים ע”י אגרונומים שומרי תורה ומצוות של הרבנות הראשית לישראל.

לפני תחילת המסיק נערכת ביקורת כפולה מטעם  אגרונום של הרבנות הראשית לישראל וביקורת של אחראי הכשרות של משק אחיה.

השגחה במהלך המסיק – בעת המסיק קיים פיקוח של משגיח שטח מטעם בית הבד של משק אחיה.

ללא תוספות – השמן הינו שמן זית נקי ללא שום תוספת. כמו כן, הפחים המשמשים לשיווק השמן נבדקו במעבדת  “בקטוכם” והינם ללא חשש ציפוי של שומנים שונים.

הטבלת כלים – על פי פסק הרבנים שליט”א אנו מהדרים לטבול את הכלים מתוצרת עכו”ם שבאים במגע עם השמן, ושאינם מקובעים לקרקע. את בקבוקי השמן צריך להטביל רק בעת מילוי חוזר שלהם, וכן את הבקבוקים הריקים שמקבלים בכדי להעביר אליהם שמן מפח.