פרסים

שמני הזית של משק אחיה משתתפים באופן קבוע בתחרויות בינלאומיות וזוכים בשלל מדליות שנה אחר שנה.
להלן מעט מתוך הזכיות של השמן בתחרויות