משק אחיה, א.ת. שילה.
למכתבים: ת.ד. 9422 שילה 44830

טלפון: 02-9401313

פקס: 02-9944411