שירות לקוחות

פרטי התקשרות:

משק אחיה, א.ת. שילה.
למכתבים: ת.ד. 9422 שילה 44830
טלפון: 02-9401313
פקס: 02-9944411
דוא"ל: m-achiya@m-achiya.co.il